Saturday, March 1, 2008

nakikita ko pa ba?


i've been so busy with my academic requirements and the practices for out Lenten presentation "Nakita Mo Ba?" (final requirement for our Theater Arts class) that i don't see the point anymore... di ko na nakikita kung bakit ko ginagawa to...para bang ginagawa ko na lang to dahil ito ang nakasanayan kong gawin...i need to stop and think. i need conviction. i need to know what my intentions are. why am i doing this? Dahil pa rin ba sa Kanya?

0 comments: